Make your own free website on Tripod.com

    CARA MENGURUS MASA   

                                                                                                   

                               

1.Senaraikan semua aktiviti yang anda lakukan dalam sehari.

2.Susunkan aktiviti tersebut berdasarkan kepentingan

3.Kurangkan atau jangan lakukan aktiviti yang tidak menyumbang terhadap pendidikan anda.

4.Tentukan jangka masa yang sesuai untuk aktiviti yang anda lakukan.

5.Sediakan satu jadual waktu.

6.Disiplinkan diri anda untuk selalu mengikuti jadual waktu yang disediakan.

7.Jadikan moto "Saya Boleh" sebagai prinsip hidup anda.